ป้ายกำกับ ประกวดราคาซื้อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองการ.. webmaster@kantang... 26 กพ. 2562 0 81  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเ.. webmaster@kantang... 20 กพ. 2562 0 101  

ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ยก.. webmaster@kantang... 05 กพ. 2562 0 93  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1
 
   
th