รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนายกึกก้อง พูนพานิช
กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งครู คศ.๑ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายละเอียด
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล์
 
   
th