รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนายฐานันทร์ อุยสุย
กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งครู คศ.๑ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รายละเอียด
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล์
 
   
th