รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนายกึกก้อง พูนพานิช
กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รายละเอียด
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล์
 
   
th