รายละเอียดบุคลากร

thumbnail ชื่อ นามสกุลนางสาวชนัญชิดา แซ่เจียะ
กลุ่มบุคลากรฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รายละเอียด
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล์
 
   
th