ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุ.. [11 มีค. 2562 เวลา 13:05 น.] (0/0)
 2. ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื.. [26 กพ. 2562 เวลา 09:26 น.] (30/0)
 3. ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเอกสารประกว.. [20 กพ. 2562 เวลา 09:40 น.] (44/0)
 4. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องเชิญชวนร่วมเส.. [05 กพ. 2562 เวลา 08:59 น.] (59/0)
 5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ยกเลิกร่างปร.. [05 กพ. 2562 เวลา 06:24 น.] (47/0)
 6. ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดท.. [24 มค. 2562 เวลา 07:40 น.] (112/0)
 7. ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภา.. [18 มค. 2562 เวลา 09:41 น.] (167/0)
 8. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระด.. [18 มค. 2562 เวลา 09:37 น.] (131/0)
 9. ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึก.. [18 มค. 2562 เวลา 09:33 น.] (120/0)
 10. ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และร.. [15 มค. 2562 เวลา 06:18 น.] (82/0)

ดาวน์โหลด

 1. สถานประกอบการ [24 สค. 2559] ดาวน์โหลด 27
 2. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 47
 3. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 11
 4. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 20
 5. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 3
 6. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 11
 7. มาตรฐานที่ 8 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 11
 8. มาตรฐานที่ 7 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 4
 9. มาตรฐานที่ 6 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 3
 10. มาตรฐานที่ 5 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 4

ผลงานทางวิชาการ

สื่อการเรียนการสอน

รายงานผล

กระดานข่าว

ข่าวสารอาชีวศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
 
   
th