ประกาศ วก.กันตัง เรื่องการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการในระยะ

ประกาศ วก.กันตัง เรื่องการฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการในระยะของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายละเอียดดังนี้....