ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งเที่ยวเห็ดเกมส์ ครั้งที่ 8

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งเที่ยวเห็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาและกรีฑา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

thumb โครงการส่งเสริมทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการส่งเสริมทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพกันตัง และ สำนักสงฆ์กันตังใต้

thumb โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(ห้องสมุด)

thumb โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

thumb โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีก

โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์

thumb โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project)ตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project)ตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 ในวันท่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชี

thumb ประกาศ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558

thumb รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

thumb ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ทดสอบข่าวสารประชาสัมพันธ์ 1