ข่าวสารจากเว็บไซต์

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ .. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 3457  

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต และปฐมนิเทศนัก.. webmaster@kantang... 29 ตค. 2557 0 1745  

โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project)ตา.. webmaster@kantang... 29 ตค. 2557 0 2181  

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project)ตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 ในวันท่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชี

ประกาศ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ.. webmaster@kantang... 22 ตค. 2557 0 1624  

ประกาศ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558

รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 webmaster@kantang... 16 ตค. 2557 0 1329  

รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 webmaster@kantang... 15 ตค. 2557 0 2738  

ทดสอบข่าวสารประชาสัมพันธ์ 1

 
   
th