ข่าวสารจากเว็บไซต์

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งเที่ยวเห็ด.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 2903  

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งเที่ยวเห็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาและกรีฑา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการส่งเสริมทางศาสนา ประจำปีการศึกษ.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 3292  

โครงการส่งเสริมทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพกันตัง และ สำนักสงฆ์กันตังใต้

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเ.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 4655  

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(ห้องสมุด)

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ .. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 3640  

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต และปฐมนิเทศนัก.. webmaster@kantang... 29 ตค. 2557 0 1929  

โครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project)ตา.. webmaster@kantang... 29 ตค. 2557 0 2429  

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project)ตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 ในวันท่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชี

ประกาศ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ.. webmaster@kantang... 22 ตค. 2557 0 1910  

ประกาศ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558

รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 webmaster@kantang... 16 ตค. 2557 0 1479  

รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 webmaster@kantang... 15 ตค. 2557 0 3473  

ทดสอบข่าวสารประชาสัมพันธ์ 1

 
   
th