ข่าวสารจากเว็บไซต์

ชุดอุปกรณ์ขับรถยนต์ webmaster@kantang... 15 พย. 2557 0 3670  

ชุดอุปกรณ์ขับรถยนต์

ประกาศ สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การศึกษา ประ.. webmaster@kantang... 15 พย. 2557 0 1653  

ประกาศ สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ webmaster@kantang... 06 พย. 2557 0 2302  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณ.. webmaster@kantang... 06 พย. 2557 0 2108  

ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ประจำ.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 2834  

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการการจัดประชุมวิชาองค์การฯ ระดับส.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 1781  

โครงการการจัดประชุมวิชาองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 4429  

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษั.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 4213  

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ท่าแพขนานยนต์ อำเภอกันตัง

โครงการหนึ่่งวันอาสาเห็นคุณค่าอนุรักษ์.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 2587  

โครงการหนึ่่งวันอาสาเห็นคุณค่าอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติจากวันแม่สุู่วันพ่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานหาดเจ้าไหม

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 2518  

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม

 
   
th