ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณ.. webmaster@kantang... 06 พย. 2557 0 1808  

ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ประจำ.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 2477  

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการการจัดประชุมวิชาองค์การฯ ระดับส.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 1494  

โครงการการจัดประชุมวิชาองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 4017  

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษั.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 3820  

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ท่าแพขนานยนต์ อำเภอกันตัง

โครงการหนึ่่งวันอาสาเห็นคุณค่าอนุรักษ์.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 2320  

โครงการหนึ่่งวันอาสาเห็นคุณค่าอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติจากวันแม่สุู่วันพ่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานหาดเจ้าไหม

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 2260  

โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งเที่ยวเห็ด.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 2736  

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ทุ่งเที่ยวเห็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาและกรีฑา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

โครงการส่งเสริมทางศาสนา ประจำปีการศึกษ.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 3079  

โครงการส่งเสริมทางศาสนา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพกันตัง และ สำนักสงฆ์กันตังใต้

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเ.. webmaster@kantang... 30 ตค. 2557 0 4326  

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(ห้องสมุด)

 
   
th