ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบร.. webmaster@kantang... 26 มิย. 2558 0 2176  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ

ประกาศ การประชาวิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน.. webmaster@kantang... 17 มิย. 2558 0 1026  

การประชาวิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จัดจ้างอาคารศูนย์วิทบริการพร้อมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2

ประกาศ! เรื่องการประชาพิจารณ์(ร่าง) ข.. webmaster@kantang... 12 มิย. 2558 0 1022  

เรื่องการประชาพิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จัดจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้อง.. webmaster@kantang... 03 เมย. 2558 0 1178  

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ครั้งที่ 2

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้อง.. webmaster@kantang... 17 มีค. 2558 0 1374  

http://www.kantang.ac.th/datas/file/1426578077.pdf

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา webmaster@kantang... 13 กพ. 2558 0 1366  

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดซองวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร webmaster@kantang... 30 มค. 2558 0 1348  

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า webmaster@kantang... 08 มค. 2558 0 1501  

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศ.. webmaster@kantang... 05 มค. 2558 0 4213  

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร (ปวช.)และ (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ_สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบปร.. webmaster@kantang... 08 ธค. 2557 0 1351  

ประกาศ_สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ2557 (ครั้งที่ 2)

 
   
th