ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้อง.. webmaster@kantang... 03 เมย. 2558 0 903  

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ครั้งที่ 2

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้อง.. webmaster@kantang... 17 มีค. 2558 0 941  

http://www.kantang.ac.th/datas/file/1426578077.pdf

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา webmaster@kantang... 13 กพ. 2558 0 1000  

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดซองวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร webmaster@kantang... 30 มค. 2558 0 1081  

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า webmaster@kantang... 08 มค. 2558 0 1196  

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศ.. webmaster@kantang... 05 มค. 2558 0 3913  

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร (ปวช.)และ (ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ_สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบปร.. webmaster@kantang... 08 ธค. 2557 0 1091  

ประกาศ_สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ2557 (ครั้งที่ 2)

ชุดอุปกรณ์ขับรถยนต์ webmaster@kantang... 15 พย. 2557 0 2513  

ชุดอุปกรณ์ขับรถยนต์

ประกาศ สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การศึกษา ประ.. webmaster@kantang... 15 พย. 2557 0 1353  

ประกาศ สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ webmaster@kantang... 06 พย. 2557 0 2009  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ

 
   
th