ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องปิด.. webmaster@kantang... 22 กพ. 2560 0 594  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 .. webmaster@kantang... 03 กพ. 2560 0 634  

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศ.. webmaster@kantang... 02 กพ. 2560 0 772  

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกร.. webmaster@kantang... 26 มค. 2560 0 701  

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณ.. webmaster@kantang... 18 พย. 2559 0 841  

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ 18.5 นิ้ว วันที่ 2 พ.ย. 2560

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบปร.. webmaster@kantang... 21 ตค. 2559 0 1136  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง

งานวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงา.. webmaster@kantang... 27 กค. 2559 0 973  

งานวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หลัก.. webmaster@kantang... 25 มีค. 2559 0 1198  

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษ.. webmaster@kantang... 08 ตค. 2558 0 1082  

ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศ.. webmaster@kantang... 18 กย. 2558 0 1168  

ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2558

 
   
th