ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกร.. webmaster@kantang... 26 มค. 2560 0 362  

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณ.. webmaster@kantang... 18 พย. 2559 0 502  

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ 18.5 นิ้ว วันที่ 2 พ.ย. 2560

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบปร.. webmaster@kantang... 21 ตค. 2559 0 736  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง

งานวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงา.. webmaster@kantang... 27 กค. 2559 0 603  

งานวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หลัก.. webmaster@kantang... 25 มีค. 2559 0 732  

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษ.. webmaster@kantang... 08 ตค. 2558 0 812  

ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศ.. webmaster@kantang... 18 กย. 2558 0 858  

ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบร.. webmaster@kantang... 26 มิย. 2558 0 1853  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ

ประกาศ การประชาวิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน.. webmaster@kantang... 17 มิย. 2558 0 740  

การประชาวิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จัดจ้างอาคารศูนย์วิทบริการพร้อมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2

ประกาศ! เรื่องการประชาพิจารณ์(ร่าง) ข.. webmaster@kantang... 12 มิย. 2558 0 738  

เรื่องการประชาพิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตงาน จัดจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์

 
   
th