ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณล

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

thumb ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

thumb ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเคร

ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

thumb ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

thumb ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดั

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. (โควตา รอบที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒