ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 .. webmaster@kantang... 03 กพ. 2560 0 430  

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศ.. webmaster@kantang... 02 กพ. 2560 0 521  

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกร.. webmaster@kantang... 26 มค. 2560 0 445  

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณ.. webmaster@kantang... 18 พย. 2559 0 580  

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ 18.5 นิ้ว วันที่ 2 พ.ย. 2560

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบปร.. webmaster@kantang... 21 ตค. 2559 0 819  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง

งานวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงา.. webmaster@kantang... 27 กค. 2559 0 675  

งานวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หลัก.. webmaster@kantang... 25 มีค. 2559 0 806  

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษ.. webmaster@kantang... 08 ตค. 2558 0 879  

ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศ.. webmaster@kantang... 18 กย. 2558 0 930  

ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบร.. webmaster@kantang... 26 มิย. 2558 0 1936  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ

 
   
th