ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเ.. webmaster@kantang... 09 ตค. 2560 0 778  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 6-17 ตุลาคม 2560

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน.. webmaster@kantang... 04 ตค. 2560 0 639  

กำหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา.. webmaster@kantang... 04 ตค. 2560 0 563  

การปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง.. webmaster@kantang... 26 เมย. 2560 0 905  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน น.. webmaster@kantang... 24 เมย. 2560 0 691  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า.. webmaster@kantang... 20 เมย. 2560 0 767  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า.. webmaster@kantang... 10 เมย. 2560 0 727  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโควต้า ร.. webmaster@kantang... 10 มีค. 2560 0 733  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพกันตัง (โควต้า) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโควต้า ร.. webmaster@kantang... 10 มีค. 2560 0 686  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพกันตัง โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควต้า) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องกำห.. webmaster@kantang... 22 กพ. 2560 0 639  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องกำหนดการลงทะเบียนเรีนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 
   
th