ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน.. webmaster@kantang... 04 ตค. 2560 0 432  

กำหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา.. webmaster@kantang... 04 ตค. 2560 0 312  

การปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง.. webmaster@kantang... 26 เมย. 2560 0 664  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน น.. webmaster@kantang... 24 เมย. 2560 0 484  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า.. webmaster@kantang... 20 เมย. 2560 0 476  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า.. webmaster@kantang... 10 เมย. 2560 0 477  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโควต้า ร.. webmaster@kantang... 10 มีค. 2560 0 467  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพกันตัง (โควต้า) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโควต้า ร.. webmaster@kantang... 10 มีค. 2560 0 411  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพกันตัง โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควต้า) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องกำห.. webmaster@kantang... 22 กพ. 2560 0 463  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องกำหนดการลงทะเบียนเรีนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องปิด.. webmaster@kantang... 22 กพ. 2560 0 415  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 
   
th