ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเ.. webmaster@kantang... 20 กพ. 2562 0 15  

ประชาพิจารณ์ร่างประกาศราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องเชิ.. webmaster@kantang... 05 กพ. 2562 0 39  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ยก.. webmaster@kantang... 05 กพ. 2562 0 30  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อคร.. webmaster@kantang... 24 มค. 2562 0 76  

ร่างประกาศและร่างเอสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน น.. webmaster@kantang... 18 มค. 2562 0 134  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่อง ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึ.. webmaster@kantang... 18 มค. 2562 0 108  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. (โควตา รอบที่ ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ.. webmaster@kantang... 18 มค. 2562 0 95  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เรื่องประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปวช. และหลักสูตร ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างป.. webmaster@kantang... 15 มค. 2562 0 61  

ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซื้อ (ระหว่าง 16-18 ม.ค. 62) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

กำหนดการลงทะเบียนเรียภาคเรียนที่ 2 ปีก.. webmaster@kantang... 10 มค. 2562 0 331  

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการบ.. webmaster@kantang... 09 กค. 2561 0 296  

ฐานข้อมูลผู้ที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจประจำปีการศึกษา 2560 และเมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

 
   
th