ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2561 [27 ธค. 2560 เวลา 14:59 น.] (0/0)
 2. ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประ.. [18 ธค. 2560 เวลา 10:59 น.] (15/0)
 3. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.. [27 พย. 2560 เวลา 16:32 น.] (51/0)
 4. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.. [21 พย. 2560 เวลา 11:39 น.] (74/0)
 5. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก.. [10 พย. 2560 เวลา 17:52 น.] (119/0)
 6. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่.. [09 ตค. 2560 เวลา 13:55 น.] (144/0)
 7. ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนท.. [04 ตค. 2560 เวลา 09:08 น.] (111/0)
 8. ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และ .. [04 ตค. 2560 เวลา 09:06 น.] (66/0)
 9. ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง [26 เมย. 2560 เวลา 13:39 น.] (400/0)
 10. ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภา.. [24 เมย. 2560 เวลา 14:38 น.] (213/0)

ดาวน์โหลด

 1. สถานประกอบการ [24 สค. 2559] ดาวน์โหลด 11
 2. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 33
 3. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 7
 4. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 13
 5. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2
 6. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 7
 7. มาตรฐานที่ 8 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 9
 8. มาตรฐานที่ 7 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2
 9. มาตรฐานที่ 6 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 1
 10. มาตรฐานที่ 5 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 4

ผลงานทางวิชาการ

สื่อการเรียนการสอน

รายงานผล

กระดานข่าว

ข่าวสารอาชีวศึกษา

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th