ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. กำหนดการลงทะเบียนเรียภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [02 ตค. 2561 เวลา 04:10 น.] (0/0)
 2. ฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการบ่มเพาะธุรก.. [09 กค. 2561 เวลา 02:09 น.] (64/0)
 3. ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการ.. [06 พค. 2561 เวลา 05:43 น.] (180/0)
 4. ประกาศ แก้กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1-2 [07 มีค. 2561 เวลา 01:12 น.] (265/0)
 5. ค่าลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ .. [13 กพ. 2561 เวลา 04:58 น.] (372/0)
 6. ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2561 [27 ธค. 2560 เวลา 14:59 น.] (295/0)
 7. ประชาวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประ.. [18 ธค. 2560 เวลา 10:59 น.] (311/0)
 8. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.. [27 พย. 2560 เวลา 16:32 น.] (386/0)
 9. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.. [21 พย. 2560 เวลา 11:39 น.] (395/0)
 10. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก.. [10 พย. 2560 เวลา 17:52 น.] (490/0)

ดาวน์โหลด

 1. สถานประกอบการ [24 สค. 2559] ดาวน์โหลด 26
 2. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 45
 3. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 11
 4. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 20
 5. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 3
 6. งานประกันคุณภาพ [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 10
 7. มาตรฐานที่ 8 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 10
 8. มาตรฐานที่ 7 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 3
 9. มาตรฐานที่ 6 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 2
 10. มาตรฐานที่ 5 [01 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 4

ผลงานทางวิชาการ

สื่อการเรียนการสอน

รายงานผล

กระดานข่าว

ข่าวสารอาชีวศึกษา

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
 
   
th