Gallery

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
 
   
th