Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตังร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560
 
   
th